מפקח בניה

מפקח בניה

אחד מבעלי המקצוע החשובים ביותר בפרויקט הבניה שלכם הוא מפקח הבניה. במהלך הבניה נכנסים לבית למעלה מ- 22 בעלי מקצוע שונים ועובדים בשטח למעלה מ – 90 פועלים, שמבצעים כ – 500 פעולות בניה שונות. תהליך הבניה מורכב וארוך. אדם שאינו בעל נסיון בתחום לא יכול לבדו לפקח על כל מה שנעשה, ולכן דרוש מפקח בניה.  

כאשר אין מפקח בשטח קל מאד "לעגל פינות" במשך הבניה, לחסוך בחומרים, להקל בתקנות, לבצע את התכניות בערך ולא בדיוק. פעולות שלא מבוצעות במקצועיות מקסימלית יגרמו לליקויי בניה רבים, לבית באיכות ירודה ולחוסר שביעות רצון של הבונים מביתם החדש. ולכן – אסור לוותר על נוכחות של מפקח באתר הבניה מדי יום, לעיתים בכל היום!

למפקח הבניה באתר יש מספר תפקידים חשובים:

  1. לוודא שהתכניות מבוצעות ככתבן וכלשונן.
  2. לדרוש מהקבלן ביצוע מיטבי ולדרוש תיקונים במידת הצורך.
  3. לדאוג שהחומרים בהם משתמשים בבניה יהיו איכותיים וע"פ התקנים הישראלים.
  4. להזמין את בעלי המקצוע השונים (מהנדס, מעבדת בטון, יועצים וכו') לפי התקדמות הבניה.
  5. לתאם את הגעת הקבלנים השונים בהתראה המתבקשת ובתזמון הנכון, בצורה שלא יפריעו זה לזה וכך שהבניה תתקדם בקצב הדרוש.
  6. לפתור בעיות ושאלות שעולות וצצות מהשטח בצורה מהירה, על מנת שהבניה לא תתעכב.
  7. לאשר סיום שלבים בעבודות, לצורך העברת תשלומים לקבלנים ע"פ החוזים שנחתמו מראש.
  8. לדווח מדי יום על מה שנעשה באתר, כך שלבונה תהיה תמונה מלאה על המתרחש.
  9. לוודא תיקונים לליקויים שהתגלו במהלך העבודות.
  10. לבדוק ולוודא ככל שניתן תיאום בין התוכניות והיועצים השונים.

 

העסקת מפקח בניה, גם בפרויקט קטן, הינה חיונית

רוב אלו הבונים או משפצים את ביתם, אינם באים מתחום הבניה ולכן, גם אם יהיו נוכחים באתר הבנייה מדי יום, הם לא ידעו לזהות ליקויים בעבודת הקבלנים, לא ידעו לבדוק את החומרים, לא ידעו לזהות את ה"מוקשים" שעלולים לשים הקבלנים השונים ולא ישימו לב לביצוע לא איכותי של הבנייה. כמו כן, אתר בניה שאינו מנוהל נכון, וכשקבלנים מתחומים שונים לא מתוזמנים בו כהלכה, חשוף לביצוע טעויות או התקדמות לא נכונה של הבניה. תיקון טעויות במהלך הבניה מעכב את קצב ההתקדמות ועלול לעלות לבונים כסף רב ולגרום לחריגה כספית גבוהה ולא מתוכננת. תיקון טעויות לאחר סיום הבניה יעלה הרבה יותר, ולעיתים אף אינו אפשרי. כאשר המפקח נוכח באתר הבניה מדי יום (ולא פעמיים-שלוש בשבוע כפי שמציעים חלק מהמפקחים) יכול הבונה להמשיך בשגרת חייו, אין לו הכרח להגיע לאתר, הוא פטור מהתעסקות עם ענייני הבניה השוטפים ובכל זאת הוא יודע שהפרויקט נמצא בשליטה מלאה.

תפקידי מפקח בניה בשלב השלד

שלד הבניין הוא השלב הראשון של הבניה בפועל, אחרי הכנת השטח. בשלד הכוונה לרצפה, קירות, תקרות ומדרגות. בבניה קונבנציונלית השלד נבנה מברזל, בטון ובלוקים.  בשיטות בניה קלות יש שלד שבנוי מעץ, פלדה, או חומרים אחרים.

בניית שלד בבניה רגילה כוללת מספר שלבים ולמפקח הבניה יש תפקיד חשוב ביותר בכל שלב

שלב א – יסודות

יש סוגים שונים של יסודות, בהתאם לתכניות מהנדס הקונסטרוקציה. מפקח בניה צריך לוודא שנעשה שימוש בחומרים המתאימים, עליו לוודא מיקום כלונסאות לפי תכניות של המודד. המפקח צריך להזמין את המהנדס לאשר את יציקת הכלונסאות ולתאם עם מעבדת בטון הגעה לביצוע בדיקת איכות לבטון.

שלב ב – יציקת רצפה

לפני יציקת הרצפה מתבצעות הכנות לתשתית האינסטלציה והחשמל. מפקח הבניה מתאם את הגעת בעלי המקצוע השונים וצריך לוודא את ביצוע ההכנות המתאימות בהתאם לתכנית אדריכלית. הוא בודק שהטפסנות לרצפה מפולסת. בודק אלכסונים ומידות. גם כאן כמובן המפקח מוודא שימוש בחומרים המתאימים וביצוע על פי התכניות, וכן ביצוע של בדיקת בטון.

שלב ג – ממ"ד

ממ"ד הוא חדר בבית שעשוי כולו בטון יצוק. הממ"ד יכול להיות במרתף או בקומת הקרקע. בבית רב קומות הממ"דים יהיו זה מעל זה בדיוק. בזמן יציקת הממ"ד הקבלן מתקין את החלון והדלת. מפקח הבניה מוודא ביצוע בהתאם לתכניות, בודק מיקומים של פתחי האוורור, צריך לבדוק שנלקח בחשבון במידות עובי הטיח (טיח של ממ"ד עבה יותר).

 שלב ד – עמודים וקירות חיצוניים

יש שיטות שונות לבנית הקירות החיצוניים, כל קבלן בונה לפי מה שהוא מעדיף.

שלב ה  – תקרה

בזמן ההכנות ליציקה מפקח הבניה מתאם הגעת קבלני אינסטלציה וחשמל להנחת תשתיות. המפקח צריך לבדוק את גובה התקרה לפי רצפת הממ"ד. הוא מוודא שיפועי צנרת לאסלות. כמו כן המפקח בודק פילוס של הטפסנות ומוודא ביצוע בהתאם לתכניות.  

במידה ויש קומות נוספות בבית יש חזרה על שלבי הקירות החיצוניים והתקרות, עד תקרה אחרונה והכנות לגג רעפים, או יציקת גג שטוח. בכל השלבים מפקח הבניה בודק ביצוע בהתאם לתכניות ודורש תיקונים במידה ודברים נעשו לא כשורה. במידה ונעשו טעויות יש חשיבות לפיקוח צמוד ותיקון הדרוש מיידית, כדי לא לגרור טעויות זו על גבי זו, דבר שמקשה ומסבך את התיקון. המפקח מזמין את המהנדס לבדיקת יציקות הנדסיות בכל שלב שזה נדרש וכן במידה ומתעוררות שאלות/בעיות הקשורות לקונסטרוקציה. במידה ויש בבית מרתף, תפקידו של המפקח לתאם את הנדרש גם עם קבלן האיטום. תהליך בניית השלד אורך מספר חודשים, בהם המפקח נוכח באתר הבניה מדי יום, לעיתים, כמו בשלב יציקת כלונסאות, עליו להיות באתר במשך כל היום. בסיום כל שלב המפקח מאשר שהכל בוצע כראוי ומאשר לשלם לקבלן את המגיע לו על פי ההתקדמות.